Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA
 

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa One Crna Gora DOO od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za kompaniju One i sve korisnike i primijenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom kompanija One i korisnik ne dogovore drugačije.


Djelovi Uslova korišćenja usluga i servisa sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi korisnika primijeniće se samo na označenu grupu.

 

Digitalni servisi


 
Zaštita podataka o korisnicima
 
E-račun uslovi korišćenja