Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA
 

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa One Crna Gora DOO od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za kompaniju One i sve korisnike i primijenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom kompanija One i korisnik ne dogovore drugačije.


Djelovi Uslova korišćenja usluga i servisa sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi korisnika primijeniće se samo na označenu grupu.

 

Digitalni servisi


 
Pravila digitalne igrice Grebalica povodom Motorola događaja
 
Pravila digitalne igrice organizovane povodom relokacije One poslovnice
 
Rođendanski giveaway - pravila nagradnog konkursa
 
Pravila digitalne igrice Grebalica u sklopu Podgoričkog Pazara na Trgu Nezavisnosti
 
#onezvijezda - Pravila nagradnog konkursa
 
Social media rođendan 2023 - pravila nagradnog kviza
 
Zaštita podataka o korisnicima