Menu
O KOMPANIJI O NAMA UPRAVA
 

Branko Mitrović

Izvršni direktor

 
 

Branko je stupio na dužnost generalnog direktora kompanije One Crna Gora u julu 2019. godine.

Ima više od 20 godina iskustva u sektoru telekomunikacija. Bio je član Upravnog odbora Telenora Crne Gore, a u posljednje četiri godine radio je kao izvršni direktor korporativnih poslova u Telenoru Srbije. Branko je karijeru započeo u kompaniji Mobtel 1998. godine, bio na nekoliko upravljačkih pozicija u sektoru finansija i korporativnih poslova u Telenoru Srbije. Od 2011. godine obavljao je dužnost direktora veleprodaje, a od 2014. do 2016. godine vodio je Telenorovu firmu u Crnoj Gori, MNNews. 

Osnovne i master studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, a zvanje mastera poslovne administracije stekao je na Cotrugli poslovnoj školi. Završio je programe na Londonskoj, INSEAD i Harvard poslovnoj školi. 

 

 

Ratko Pustahija

Direktor tehnike

 
 

Ratko se na poziciji direktora Tehnike u nalazi se od aprila 2019. godine.

Karijeru u kompaniji One Crna Gora počeo je u Tehnološkoj diviziji u okviru Sektora za implementaciju i održavanje mreže. Radio na različitim poslovima u održavanju i planiranju mreže, kao i na različitim razvojnim projektima i uvođenju novih tehnologija. Ratko je radio na različitim  rukovodećim pozicijama u okviru Tehničke divizije, a prije dolaska na poziciju direktora Tehnike, obavljao je funkciju menadžera Službe za isporuku servisa. Ima više od 20 godina iskustva u sektoru telekomunikacija.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na smjeru Elektronika i telekomunikacije. U oblasti tehnike i digitalnih tehnologija usavršavao se na brojnim specijalističkim kursevima u zemlji i inostranstvu.

 

 

Bojan Ćalasan

Izvršni direktor finansija

 
 

Bojan se na poziciji direktora Finansija nalazi se od septembra 2018. godine.

Karijeru u kompaniji One započeo je 2012. godine, kao menadžer za računovodstvo, poreze i upravljanje novčanim sredstvima. Prije toga, radio je na rukovodećim poslovima u Sektoru finansija kompanije Montenegro Airlines.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Završio je postdiplomske studije na smjeru Računovodstvo i revizija. Posjeduje profesionalna zvanja iz oblasti računovodsta. Učestvovao je na brojnim domaćim i inostranim edikativnim programima iz oblasti korporativnih finansija i menadžmenta.

 

 

Biljana Radusinović

Izvršna direktorka za upravljanje ljudskim resursima

 
 

Biljana se nakon dugogodišnjeg iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima, priključila kompaniji One u januaru 2015. godine, na vodećoj poziciji u Direkciji za upravljanje ljudskim resursima.

Diplomirana je ekonomistkinja, sa specijalizacijom u međunarodnom marketingu.

Tokom radne karijere uspješno je završila brojne nacionalne i međunarodne seminare, radionice i specijalizovane programe iz oblasti računovodstva, menadžmenta, liderstva i upravljanja ljudskim resursima.

 

 

Srđan Šišić

Izvršni direktor pravnih, regulatornih i korporativnih poslova

 
 

Srđan se u julu 2022. pridružo upravi na poziciji direktora pravnih, regulatornih I korporativnih poslova.

Srđan Šišić je od 2021. radio kao pravni savjetnik u advokatskoj kancelariji Stojkovic u Beogradu, a od 2020.  kao ekspert za medijsko zakonodavstvo pri misiji OEBS. Prije toga je proveo više od 11 godina u Telenoru u Srbiji, kome se prvi put pridružio kao pravni savjetnik za medije, intelektualnu svojinu i ugovorno pravo 2008. godine. Već 2010. postao je menadžer pravnih poslova, da bi 2014. bio imenovan za direktora pravnih poslova Telenora.

Prije Telenora, osam godina je radio kao advokat u advokatskoj kancelariji Šišić, tokom kojih je pružio značajan doprinos u zaštiti slobode govora i razvoju medijskog pluralizma u Srbiji.

 

 

Ljudmila Popović Kavaja

Direktorka pravnih, regulatornih i korporativnih poslova

 
 

Ljudmila se u oktobru 2020. pridružila upravi na poziciji direktorke pravnih, regulatornih I korporativnih poslova.

Ljudmila ima više od 20 godina iskustva u oblasti telekomunikacija. Bogato radno iskustvo počela je da stiče 1994. godine u Privrednom sudu u Podgorici. Kompaniji One se pridružila 1997. godine, od kada je pokrivala više pozicija koja se odnose na pravna, regulatorna i korporativna pitanja.

Diplomirana je pravnica sa položenim pravosudnim ispitom.  

 

 

Drago Kažić

Direktor prodaje

 
 

Drago se od jula 2023. nalazi na poziciji direktora prodaje u kompaniji One. Prethodno je obavljao funkciju direktora biznis marketinga i prodaje od juna 2022. godine, a upravi kompanije One Crna Gora pridružio se dok je obavljao poziciju menadžera biznis marketinga i prodaje.

Karijeru u kompaniji One Crna Gora započeo je u avgustu 2012. godine, i to na poziciji specijaliste za prodaju naprednih rješenja, na kojoj je bio do maja 2017. godine. Nakon toga, Drago nastavlja svoj profesionalni razvoj kao menadžer fiksnih servisa prvo u Crnoj Gori, a potom i u Srbiji, vodeći u paraleli oba tima zadužena za implementaciju, prodaju i razvoj fiksnih servisa. Od marta 2019, preuzima u potpunosti biznis segment u kompaniji One Crna Gora, u okviru kog vodi Sales, Pricing, Marketing i Customer support timove.

Drago je diplomirao na smjeru primjenjenog računarstva u okviru Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.