Menu
 
 

Pristup Facebook, WhatsApp i Twitter društvenim mrežama

 
Facebook, WhatsApp i Twitter su prve stvari koje provjeravaš kad se probudiš? Onda je mjesečni dodatak Društvene mreže kao stvoren za tebe! Ovaj dodatak postpejd korisnicima (fizičkim licima) omogućava pristup navedenim društvenim mrežama, uz 10 GB internet saobraćaja samo za ove aplikacije, po cijeni od 1.99 eura mjesečno.
 
 
 
 
 
 

Prva aktivacija je besplatna


Prva aktivacija tarifnog dodatka "Društvene mreže" je besplatna za postpejd korisnike, a Facebook, Twitter i WhatsApp servisi se mogu koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije. Nakon isteka ovog perioda tarifni dodatak se naplaćuje u iznosu od 1.99 eura sa PDV-om.

Ukoliko korisnik ne deaktivira dodatak prije isteka 30 dana promotivnog perioda, korišćenje dodatka će nakon toga biti naplaćeno za tekući mjesec.
 
 
 

Cijena i kako aktivirati?

 

Ukoliko si korisnik  Play, Total ili Premium paketa, u okviru Moj One aplikacije možeš da se odlučiš za Društvene mreže kao servis koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa.


Društvene mreže aplikacija dostupna je za sve pripejd i postpejd korisnike (fizička lica) putem Moj One aplikacije i kao tarifni dodatak i naplaćuje se u iznosu od 1.99 eura mjesečno (sa uključenim porezom).


Uslovi korišćenja


 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: