Menu
O KOMPANIJI O NAMA PODACI O KOMPANIJI
 
Puni naziv Kompanije:

Društvo za promet, izgradnju i eksploataciju mreže mobilnih telekomunikacija
"One Crna Gora" DOO Podgorica

 
Kratki naziv:

One Crna Gora DOO

 

Podaci o kompaniji:

Matični broj PIB: 02242974
Šifra djelatnost: 6190
Registarski broj: 5-0017124
 

Adresa sjedišta kompanije:

 
Bulevar Džordža Vašingtona 83
Podgorica,
Crna Gora
Telefon: + 382 20 23 50 00
Fax: + 382 20 23 50 35
 

Adresa za prijem pošiljki:

One Crna Gora DOO
Poštanski fax 125
81000 Podgorica
Crna Gora
email: korporativnekomunikacije@1.me
 

Korisnički Servis:

Telefon: 1700