Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ONE CRNA GORA | USLOVI KORIŠĆENJA INSTAGRAM
 

Kratki opis Aplikacije

 

Instagram je servis koji podrazumijeva mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: servis) koja omogućava korisnicima pristup društvenoj mreži Instagram (ne uključujući video poziv i GIF-ove). Instagram je dostupan na Android i iPhone uređajima i korisnicima koji su aktivirali servis omogućava pristup Instagramu, nezavisno od uređaja koji posjeduju.


Svim svojim korisnicima fizička lica na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Korisnici), One Crna Gora dodeljuje 10 GB interneta u nacionalnom saobraćaju za korišćenje servisa, bez brige o dodatnoj naplati interneta.

 

Napomena:

Ukoliko napuštate Instagram okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cjenovniku paketa koji koristite. 

 

 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik koristio servis mora da bude konektovan na internet;
 • Prije registracije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja na Instagram sajtu https://help.instagram.com/478745558852511.
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen za korišćenje servisa i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena servisa je regulisana Cjenovnikom, koji je dat na sajtu www.1.me za korisnike One Crna Gora;
 • Korisnici će moći da aktiviraju servis putem Moj One aplikacije ; 
 • One Crna Gora ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao servis;
 • Ukoliko napuštate Instagram okruženje i koristi video poziv i šalje GIF-ove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje servisa;
 • One Crna Gora zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa servisu putem  druge mreže (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), One Crna Gora neće obezbjeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Ukoliko korisnik pregleda Instagram sadržaj kroz eksterne sajtove, internet saobraćaj se troši iz saobraćaja dodeljenog za ovaj servis;
 • Ukoliko korisnik otvara eksterne linkove (sadržaje) putem Instagrama, internet saobraćaj se troši po standardnoj tarifi;
 • One Crna Gora može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Aplikacije, i pružanja informacija o istoj.Tarifni dodatak 


Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem Moj One aplikacije .


Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa servisa putem Moj One aplikacije. 


Prva aktivacija servisa za pripejd je besplatna, a servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 0.99 (sa porezom) eura mjesečno. 


Uz pakete Play Plus 4, Total 5, Total 10, Total 25, Total 100, Play  4, Total 4, Total 8, Total 16, Play Plus M, Play Plus L, Play Plus XL, Prenesi Play+ M, Prenesi Play+ L, Prenesi Play+ XL, Play+ Duo, Play+ Trio, Play+ 2, Play+ 3 ili Premium pored minuta, poruka i interneta, možete da odaberete i Instagram uz dodatni internet saobraćaj za korišćenje istog.


 


Odgovornost i korišćenje Instagram servisa:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Instagram-u isključivo je odgovorna kompanija Facebook Inc. koja je vlasnik Instagram-a ;
 • One Crna Gora neće pružati nikakve informacije kompaniji Facebook Inc. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Instagram, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika https://www.instagram.com/, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • One Crna Gora odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmjenjuje putem Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • One Crna Gora ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Instagram servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.