Logotip

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI LOGOTIP

Share this:

 
  • Da biste koristili One logotip, potrebno je da posjedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji.
  • Treća lica ne mogu da koriste One logotip ni u koje svrhe, osim ukoliko za to nemaju specijalnu dozvolu.
  • One logotip se ne smije mijenjati niti prilagođavati.
  • Neovlašćeno korišćenje One logotipa smatra se kršenjem autorskih prava i podliježe tužbi.
 

 

Horizontalni logotip:


• One horizontalni - CMYK


 

 
 
 
Postoje jedna osnovna verzija logotipa - horizontalna. Horizontalnu verziju treba tretirati kao osnovnu i koristiti je gdje god to mogućnosti dozvoljavaju.
 
Veza između znaka i One logotipa je neraskidiva. Znak se ne može koristiti bez imena kompanije. Da biste obezbijedili da logotip bude čitljiv, potrebno je da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.