Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ONE CRNA GORA | ROMING ZAPADNI BALKAN
 

Uslovi za korišćenje regulisane roming usluge u regionu Zapadnog Balkana


Od 1. jula 2021. godine svi korisnici One Crna Gora, imaju pravo da u mrežama javnih mobilnih operatora koji svoje maloprodajne usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Albanija i Kosovo) koriste regulisanu maloprodajnu uslugu rominga po uslovima kao u domaćem saobraćaju, uz usklađenja utvrđena Pravilnikom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0102-6675/2 od 18.12.2020. godine.

 

Regulisani odlazni pozivi u romingu

Regulisani dolazni pozivi u romingu

Regulisane odlazne SMS poruke

Internet saobraćaj

Tarifni dodaci

Politika primjerenog korišćenja