Menu
 

Pravila nagradnog kviza

 

Organizator je kompanija One Crna Gora d.o.o. Podgorica, matični broj 02242974 (u daljem tekstu: One Crna Gora), donijela je odluku pod brojem 02-5338, od 12.12.2022. godine o organizovanju kviza koji će se sprovesti po ovdje utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

 

Kviz se organizuje na teritoriji Crne Gore.

Kviz će se održati od 15.12.2022. godine sa početkom u 10h i završava se 15.12.2022. godine u 15h po srednjeevropskom vremenu na Facebook stranici One Crna Gora.

Kviz sadrži tri pitanja na temu One Crna Gora usluga, pri čemu će predviđenu nagradu dobiti prva dva najbrža korisnika koji pošalju tačan odgovor.

 

Pobjednici će biti proglašeni na dan organizovanja kviza, a nakon završetka istog biće obavješteni putem društvenih mreža.

 

Pravo učešća na kvizu

 

Da bi učesnici ostvarili pravo učešća u nagradnom kvizu potrebno je da realizuju sljedeće korake:

1.      U predviđenom roku pošalju javno, u komentaru ispod objave sa nagradnim pitanjem, odgovor na postavljena pitanja od strane Social Media (SM) tima,

2.      Da su korisnici prepaid/postpaid paketa za fizička lica iz mreže One Crna Gora, što znači da posjeduju pretplatnički broj One Crna Gora operatora registrovan na svoje ime.

 

Kriterijumi za proglašenje pobjednika

 

1.      Pobjednici će biti određeni na osnovu toga ko prvi pošalje tačan odgovor na postavljeno pitanje. Dobitni komentari se odredjuju po vremenu prikazanom za svaki komentar, od strane Facebook aplikacije, koje je javno dostupno.

2.      Nagrađuju se prva (najbrža) 2 tačna odgovora.

3.      Korisnici koji ispune gore navedene kriterijume će biti kontaktirani u komentaru od strane SM agenta i zamoljeni da se jave u inbox, radi provjere korisničkog broja, dokumentacije i preuzimanja nagrade.

4.      Jedan korisnik može osvojiti maksimalno jednu nagradu.

5.      Ukoliko korisnik objavi svoj komentar na svim nagradnim postovima i isti bude medju dva najbrza, tacna odgovora -  korisnik nece moci da bira nagradu koju zeli da osvoji, vec ce dobiti onu koja ga sleduje na prvom nagradnom postu na kojem je osvojio nagradu.

6.      Robnu nagradu korisnik preuzima u One prodavnici sa ličnom kartom ili kurirskom službom.

7.      Rok za preuzimanje nagrade je 15 dana.

 

Napomena: 

 

Prikupljanje i obrada ličnih kontakata vrši se u svrhe kviza i kontaktiranja pobjednika. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

One Crna Gora lične podatke neće otkrivati trećim osobama, osim ukoliko bi to bilo potrebno zbog izvođenja nagradnog kviza ili na zahtjev nadležnih organa Crne Gore.

               One Crna Gora ne preuzima odgovornost za:

 

·        Bilo kakve posljedice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova         kviza od strane učesnika u kvizu ili trećih osoba,

·        Neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u kvizu,

·        (Ne)Istinitost podataka koje posreduju učesnici u kvizu.

 

Nagrade:

 

·        Dodatna oprema x 3 kom

·        Internet dodatak One Poklon 10 GB sedam dana x 3 kom

 

 

Komisija

 

Članovi komisije su članovi Social Media tima iz One Crna Gora.

 

Opšte odredbe i uslovi nagradnog konkursa :

 

1.      Samo korisnici One Crna Gora mreže mogu da učestvuju na takmičenju.

2.      Zaposleni u kompaniji One Crna Gora nemaju pravo učešća na takmičenju.

3.      Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Pravila i uslove, biće diskvalifikovan.

4.      Učesnici takmičenja mogu biti samo fizička lica.

5.      Učesnici se mogu takmičiti javnim objavljivanjem odgovora na postavljena pitanja od SM tima One Crna Gora.

6.      Odluke komisije su konačne.

7.      Nagrade će biti dodijeljene u decembru 2022. godine, od strane kompanije One Crna Gora.

8.      Pobjednici kviza biće kontaktirani putem društvenih mreža.

9.      One Crna Gora zadržava pravo da diskvalifikuje takmičare ukoliko registrovane prijave/aplikacije prema slobodnoj ocjeni One Crna Gora na bilo koji način onemogućavaju ili ugrožavaju pravila fer-pleja, ili na bilo koji način krše autorska i druga prava intelektualne svojine.

10.   One Crna Gora će ova Pravila objaviti na internet sajtu www.1.me. One Crna Gora zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila i uslova tokom cijelog trajanja konkursa. U slučaju izmjene i dopune ovih Pravila i uslova, One Crna Gora će nova Pravila i uslove objaviti na internet sajtu www.1.me, a dopunjena Pravila i uslovi biće obavezujući za Učesnika, od trenutka njihove objave na navedenom internet sajtu.

11.   U slučaju prekida kviza ili promjene datuma realizacije kviza, usljed nastupanja okolnosti na koje One Crna Gora nije mogao uticati, učesnici i javnost će odmah biti obavješteni putem društvenih mreža.

12.   U slučaju spora učesnici prihvataju nadležnost suda u Podgorici.

13.   Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja zainteresovani se mogu obratiti na zvaničnom Facebook profilu One Crna Gora.