Korporativno ponašanje

Share this:

Menu
O KOMPANIJI O NAMA KORPORATIVNO PONAŠANJE

Share this:

 

One Crna Gora DOO dio je 4IG PLC Grupe. Od decembra 2021. dio je 4iG jedne od vodećih kompanija na mađarskom ICT tržištu i jedne od vodećih grupa u mađarskoj digitalnoj ekonomiji baziranoj na znanju.Svrha Etičkog kodeksa kompanije One (Etički kodeks) jeste da identifikuje ona suštinska pravila koja One poštuje u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti, kao i da uspostavi odgovarajuće obaveze naše kompanije i naših saradnika prema nama. Etički kodeks takođe utvrđuje okvire u okviru kojih će se tumačiti svi drugi interni propisi One Crna Gora DOO.

Kompanija One ima interes da se pridržava pravila Etičkog kodeksa u svim njenim aktivnostima i pod svim okolnostima, to jest da poštuje naše suštinske principe, vrijednosti i pravila. Stoga je One Crna Gora odobrila ovaj Etički kodeks koji rezimira njene suštinske vrijednosti, olakšavajući na taj način sebi i svim njenim saradnicima njihovo razumijevanje, tumačenje i primjenu u svakodnevnim aktivnostima.