Menu
 

Veleprodajne usluge

 

One nudi širok spektar usluga projektovanih tako da zadovolje potrebe telefonskih kompanija i provajdera na teritoriji cijelog Balkana, kao i podršku u zadovoljavanju potreba njihovih korporativnih korisnika za rješenjima na međunarodnom planu.  


U središtu naše pažnje je i razvijanje proizvoda i usluga velike praktične upotrebne vrijednosti, koje omogućavaju potpuno integrisanje svakog rješenja provajdera usluga sa One mrežom. Asortiman usluga One kapaciteta uključuje rješenja od iznajmljivanja optičkih vlakana do naprednih usluga koje se pružaju putem IP/MPLS ili  multipleksiranja TDM.
 
 
 
 

Optička mreža


Naš mrežni operativni centar (NOC) obezbijeđuje proaktivni nadzor čitave mreže 24 sata, 7 dana u nedjelji uz neprekidno praćenje performansi mreže.

 
 

IP tranzit

Eternet servisi

Dark fiber

Talasna dužina

Kapaciteti sinhrone digitalne hijerarhije (SDH)

 
 
 

Data centar

Sigurno, kontrolisano okruženje u okviru koga možete upravljati vašom IT infrastrukturom. Mogućnost bezbjednog čuvanja, pristupa i upravljanja podacima, koji su od velike važnosti za vaš posao, sve više dobija na značaju i može mnogo uticati na uspješnost vašeg poslovanja. One pruža mogućnost Telehousinga u bezbjednom i savremenom prostoru Data centra. 


Naš Data Centar izgrađen je i pruža usluge u skladu sa Tier3 standardima. Dostupnost servisa od 99,99% omogućena je zahvaljujući N+1 redudansi kompletne mehaničke, električne i infrstrukture povezivanja u One Tier3 Data Centru.
 
One Data Centar povezan je višestrukim vezama ka međunarodnim Tier1 operatorima i nacionalnim telekomunikacionim mrežama, pri čemu je, pored kvalitetnog direktnog pristupa Internetu, obezbijeđeno i povezivanje udaljenih lokacija korisnika preko nacionalnih i međunarodnih vodova.

Lokacija:  Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica.


 

Bezbjednost

Sistemi napajanja

Upravljanje objektom

Sistem za detekciju i suzbijanje požara

 
 
 
 

Mi smo tu da vam pomognemo

Potrudićemo se da pronađemo najbolje poslovno rješenje prema Vašim potrebama.


1700