Menu
BIZNIS KORISNICI PONUDA ROMING
 
 
 

Bilo da putujete u Evropu, SAD, Kanadu ili neku još egzotičniju zemlju, priremili smo One Travel dodatke.


Spisak država u kojima možete koristiti One Travel roming internet dodatke pogledajte ovdje.

 
ROMING KAO KOD KUĆE

Svoj saobraćaj iz tarifnog paketa možete, pod istim uslovima kao u domaćem saobraćaju, da koristite u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo ) po modelu „Roming kao kod kuće“ uz usklađenja utvrđena Pravilnikom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
 
 

Roming ponuda za Srbiju

 
 

Dnevna karta


Omogućava vam da nakon aktivacije do ponoći istog dana imate besplatne odlazne pozive ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatan SMS ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet.


Cijena Dnevne karte iznosi 1.59 EUR (PDV uključen).Nedjeljna karta


Omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatan SMS ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet.

Cijena Nedjeljne karte iznosi 3.59 EUR (PDV uključen).

 
 
 
 

Korisne informacije prije putovanja 

 
One vam omogućava slobodu komunikacije. To znači da svoju karticu možete koristiti i u mrežama drugih operatora u inostranstvu sa kojima One ima ugovore o komercijalnom roamingu.  
 

Prije nego otputujete provjerite pozivanjem Korisničkog servisa 1700 ili na web sajtu 1.me najnovije informacije u vezi sa državama i operatorima čije usluge su vam dostupne. Pored toga provjerite i:

  • Da li imate aktiviran roaming servis 
  • Da li One ima ostvaren roaming sa državom u koju putujete 
  • Koji operatori su dostupni za korišćenje roaminga u državi u koju putujete i da li je moguće ostvarivati i odlazne pozive 
  • Koje frekvencije koristi GSM operator i da li je Vaš telefon kompatibilan sa mrežom 
  • Da nijeste aktivirali neku zabranu na odlazne ili dolazne pozive. U slučaju da jeste, deaktivirajte zabrane
 
Prepaid korisnicima koji žele da koriste roaming servis PREPORUČUJEMO da sa sobom ponesu vaučere za dopunu računa, kao i da na svom računu uvijek imaju, neki, minimalni iznos novca kako bi mogli poslatida pošalju poruku, prime ili ostvare poziv. 
 
Minimalni iznos se može odrijediti prema cjenovniku roaming usluga u odnosu na Internacionalnu zonu u kojoj se nalazite.
 

Pristup drugoj mreži

 

Pozivanje iz roaminga

 

GPRS Roming

 

Napomena