Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA WHATSAPP USLOVI KORIŠĆENJA
 

Kratki opis Servisa

 

WhatsApp Messenger je višeplatformskamobilna aplikacija (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima dameđusobno razmijenjuju poruke. WhatsApp Messenger je dostupan na iPhone,BlackBerry, Android, Windows Phone i Nokia uređajima i omogućava korisnicima, koji su aktivirali Servis, da međusobno šalju poruke bez obzira na tipuređaja koji posjeduju.


Osim slanja tekstualnih poruka korisniciServisa mogu kreirati grupe i međusobno slati neograničen broj slika, audioporuka i video zapisa.


One Crna Gora će svojim korisnicima, fizičkim licima na teritoriji Crne Gore (u daljnjem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Servisa ne brinu o dodatnoj naplati interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Servisa imati dodijeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje.

 
Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora daima aktivnu internet konekciju;
 • Prije registracije na Servis, Korisnici ćese upoznati sa uslovima korišćenja Servisa;
 • Roming internet saobraćaj neće bitiobezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bezobzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćajomogućen;
 • Cijena aktivacije Servisa je regulisana Cjenovikom, koji je dat na sajtu www.1.me za korisnike One Crna Gora;
 • Servis će biti aktivan od 13.06.2014. uCrnoj Gori;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis putem Moj One aplikacije;
 • One Crna Gora ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa a prethodno ne aktivira pravilno Servis;
 • Internet saobraćaj podrazumijevakontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenjeServisa;
 • One Crna Gora zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), One Crna Gora neće obezbjeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • One Crna Gora može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o istom;

 

Aktivacija servisa

 

Pripejd

Prva aktivacija servisa besplatna je kao tarifni dodatak za pripejd korisnike, a Servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje.n

Nakon isteka perioda od 30 dana probnog perioda Korisnik ima mogućnost da ponovo aktivira Servis. Sve izmjene i uslovi korišćenja Servisa će biti objavljeni na www.1.me

 

Postpejd

WhatsApp digitalni servis je dostupan svimpostpejd korisnicima u okviru tarifnog dodatka Društvene mreže.

 

Odgovornost i korišćenje WhatsApp aplikacije

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Servisu isključivo je odgovorna kompanija WhatsApp Inc, koja je vlasnik aplikacije WhatsApp;One Crna Gora neće pružati nikakve informacije kompaniji WhatsApp Inc o svojim korisnicima.
 • Uslovi korišćenja aplikacije dati su naportalu vlasnika aplikacije www.whatsapp.com, te je korisnik prilikom aktivacijeServisa u obavezi da se saglasi sa istim;
 • One Crna Gora odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovora vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmjenjuje putem Servisa su isključiva odgovornost korisnika
 • Za samo funkcionisanje aplikacije upotpunosti odgovora vlasnik;
 • One Crna Gora ne odgovara za naplatu saobraćajaukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani WhatsApp aplikacije, koje suu isključivoj nadležnosti vlasnika aplikacije.