Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ONE CRNA GORA | USLOVI KORIŠĆENJA VIBER
 
 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Prije aktivacije Servisa, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Servisa;
 • Svi korisnici ce dobiti 10 GB internet saobraćaja namijenjenog samo za korišćenje Viber servisa;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Cijena aktivacije Servisa je regulisana Cjenovikom, koji je dat na sajtu www.1.me za korisnike One Crna Gora;
 • Servis će biti aktivan od 23.06.2016. na teritoriji Crne Gore;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis putem Moj One aplikacije;
 • One Crna Gora ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a predhodno ne aktivira pravilno Servis;
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa. Osim slanja tekstualnih poruka korisnici Viber Aplikacije mogu kreirati grupe i međusobno slati neograničen broj slika i audio poruka i video zapisa. Pozivi putem Viber aplikacije (Viber VoIP) ne ulaze u besplatan i neograničen internet saobraćaj za ovaj servis;
 • One Crna Gora zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), One Crna Gora neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • One Crna Gora može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o istom.

 

Svi prepaid i postpaid korisnici fizička lica, mogu aktivirati servis kao mjesečni tarifni dodatak.

 

Nakon isteka dodatka, servis će se automatski obnoviti. Ukoliko korisnik ne želi da koristi servis više, može ga deaktivirati putem Moj One aplikacije.

 

 
Odgovornost i korišćenje Viber aplikacije

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Servisu isključivo je odgovorna kompanija Viber, koja je vlasnik aplikacije Viber;
 • One Crna Gora neće pružati nikakve informacije kompaniji Viber o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja aplikacije dati su na portalu vlasnika aplikacije www.viber.com te je korisnik prilikom aktivacije Servisa u obavezi da se saglasi sa istim;
 • One Crna Gora  odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovora vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmijenjuje putem Servisa isključiva su odgovornost korisnika;
 • One Crna Gora ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Viber aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika aplikacije.