Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TWITTER USLOVI KORIŠĆENJA
 
  • Da bi korisnik pristupio Twitter servisumora da ima aktivnu internet konekciju;
  • Prije registracije na Twitter servis,korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja samog servisa na Twittersajtu www.twitter.com/tos;
  • Roming internet saobraćaj neće bitiobezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
  • Internet saobraćaj se može aktivirati bezobzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćajomogućen;
  • Cijena aktivacije servisa je regulisana Cjenovnikom, koji je dat na sajtu www.1.me za korisnike One Crna Gora
  • Servis će biti aktivan od 16.03.2015;
  • Korisnici će moći da aktiviraju servis preko Moj One aplikacije;sssssss
  • One Crna Gora ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno nije pravilno aktivirao servis;
  • Ukoliko napuštate Twitter okruženje,internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi;
  • Internet saobraćaj podrazumijevakontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenjeservisa;
  • One Crna Gora zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja servisa;
  • Ukoliko korisnik pristupa servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), One Crna Gora neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
  • One Crna Gora može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom servisa i pružanja informacija o njemu.

 

Odgovornost i korišćenje Twitter servisa:

  • Za sve podatke i informacije objavljene naTwitteru isključivo je odgovorna kompanija Twitter, koja je vlasnik Twitterservisa;
  • One Crna Gora neće pružati nikakve informacije kompaniji Twitter o svojim korisnicima;
  • Uslovi korišćenja Twitter servisa,uključujući i aplikaciju, dati su na portalu vlasnika servisahttps://twitter.com/ te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da sesa njima saglasi;
  • One Crna Gora odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
  • Za samo funkcionisanje servisa u potpunostiodgovara vlasnik;
  • Podaci koje korisnik razmijenjuje prekoservisa isključiva su odgovornost korisnika;
  • One Crna Gora ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Twitter servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.