Menu
 
 
 
 

Bilo da putuješ u Evropu, SAD, Kanadu ili neku još egzotičniju zemlju priremili smo One Travel dodatke.

 
 
 

Roming ponuda za Srbiju

 
 

Dnevna karta


Omogućava vam da nakon aktivacije do ponoći istog dana imate besplatne odlazne pozive ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatan SMS ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet.


Cijena Dnevne karte iznosi 1.59 EUR (PDV uključen).

Nedjeljna karta


Omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatan SMS ka našoj mreži u Crnoj Gori i svim mrežama u Srbiji, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet.

Cijena Nedjeljne karte iznosi 3.59 EUR (PDV uključen).

 
 
 
 

Korisne informacije prije putovanja 

 
Mi vam omogućavamo slobodu komunikacije. To znači da svoju karticu možete koristiti i u mrežama drugih operatora u inostranstvu sa kojima naša kompanija ima ugovore o komercijalnom roamingu. 
 

Prije nego otputujete provjerite pozivanjem Korisničkog servisa 1700 ili na našem web sajtu najnovije informacije u vezi sa državama i operatorima čije usluge su vam dostupne. Pored toga provjerite i:

  • Da li imate aktiviran roaming servis 
  • Da li naša kompanija ima ostvaren roaming sa državom u koju putujete  
  • Koji operatori su dostupni za korišćenje roaminga u državi u koju putujete i da li je moguće ostvarivati i odlazne pozive 
  • Koje frekvencije koristi GSM operator i da li je Vaš telefon kompatibilan sa mrežom 
  • Da nijeste aktivirali neku zabranu na odlazne ili dolazne pozive. U slučaju da jeste, deaktivirajte zabrane
  • Preporuka je da se iskljuci automatsko ukljucivanje usluge prenosa podataka u romingu kako bi se izbjegla nekontorilisana potrosnja
 
Prepaid korisnicima koji žele da koriste roaming servis PREPORUČUJEMO da sa sobom ponesu vaučere za dopunu računa, kao i da na svom računu uvijek imaju, neki, minimalni iznos novca kako bi mogli poslati poruku, primiti poziv ili ostvariti poziv. 
 
Minimalni iznos se može odrijediti prema cjenovniku roaming usluga u odnosu na Internacionalnu zonu u kojoj se nalazite.

Još jedna povoljnost za naše korisnike odnosi se na kontrolu Internet potrošnje. Korisnicima je omogućeno ograničenje potrošnje Interneta u romingu na 50 EUR mjesečno. Nakon dostizanja potrošnje od 50 EUR, korisnik dobija SMS obavještenje o ostvarenoj potrošnji i onemogućava mu se dalja internet potrošnja. Ako želi da produži potrošnju preko 50 EUR, korisnik treba da pošalje SMS sadržine DA na broj 14588, čime produžava korišćenjenje Interneta na neograničeno vrijeme tokom tog mjeseca 
 

Pristup drugoj mreži

Pozivanje iz roaminga

GPRS Roming

Napomena