Menu
O KOMPANIJI O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA E-RAČUN USLOVI KORIŠĆENJA
 
Aktivacijom usluge prijema One računa isključivo digitalnim putem opredjeljuješ se za prijem računa bez papirne verzije. Usluga je dostupna svim privatnim korisnicima pojedinačnih ugovora. U slučaju prenosa vlasništva, ne prenosi se status usluge i novi vlasnik treba ponovo da isključi papirni račun, ukoliko to nije definisano ugovorom drugačije.

Nemogućnost pristupa Moj One aplikaciji ili ličnom računaru, tj. digitalnoj verziji One računa, ukoliko je dostavljen i na naznačenu e-mail adresu, ne odlaže obavezu plaćanja računa u roku dospijeća.

Deaktivacija usluge slanja mjesečnog računa u elektronskoj verziji je moguća istog mjeseca u kome je izvršena prijava. U toku jednog mjeseca moguća je jednom isključiti papirni račun i jednom uključiti papirni račun. Sve promjene izvršene od ponoći poslednjeg dana u mjesecu važe za naredni mjesec.