Menu
 
 • Svi pripejd i postpejd korisnici koji su na nekom od sledećih paketa, kao i biznis korisnici na nekom od sledećih paketa i koji imaju instaliranu Moj One aplikaciju imaju pravo učešća u digitalnoj igrici One petak svakog petka od 8 časova ujutro do ponoći.
 • Grebalica će biti dostupna svakog petka u Moj One aplikaciji svim pripejd, postpejd i biznis korisnicima koji su sami odgovorni za plaćanje.
 • Korisnik koji grebe svaki petak u mjesecu ce dobiti barem jednu nagradu.
 • Korisnici će imati mogućnost da vide sve nagrade koje su dobili u sekciju Color Day u Moj One aplikaciji.
 • Da bi korisnik osvojio nagradu potrebno je ogrebati 30% i više ekrana na naznačenom mjestu u Moj One aplikaciji. Nakon što iskoči pop up meni, nagrada je uspješno ogrebana.
 • Pokloni se dijele u skladu sa korisničkim stažom, potrošnjom i drugim kriterijumima.
 • Popust od 30 EUR na kupovinu telefona važi za sve telefone i može se iskoristiti do kraja mjeseca u kojem je popust dobijen.
 • Popust od 50 EUR na kupovinu telefona važi za telefone čija je vrijednost veća od 300 EUR i može se iskoristiti do kraja mjeseca u kojem je popust dobijen.
 • Popust od 100 EUR na kupovinu telefona važi za telefone čija je vrijednost veća od 500 EUR i može se iskoristiti do kraja mjeseca u kojem je popust dobijen.
 • Popust od 5 EUR na dodatnu opremu važi za svu dodatnu opremu i može se iskoristiti do kraja mjeseca u kojem je popust ogreban.
 • Popust od 10 EUR na dodatnu opremu važi na dodatnu opremu skuplju od 150 EUR i može se iskoristiti do kraja mjeseca u kojem je popust dobijen.
 • Popust od 15 EUR na dodatnu opremu važi na dodatnu opremu skuplju od 300 EUR i može se iskoristiti do kraja mjeseca u kojem je popust dobijen.
 • Korisnici koji plaćaju račune u skladu sa instrukcijama na računu uvećavaju svoje šanse za dobijanje robnih nagrada uz ispunjenje ostalih uslova.
 • Dobijeni internet saobraćaj iz dodataka i aplikacija imaće prioritet u potrošnji u odnosu na saobraćaj raspoloživ u paketu i kupljenim dodacima.
 • Dobijeni minuti iz dodataka imaće prioritet u potrošnji u odnosu na saobraćaj raspoloživ u paketu i kupljenim dodacima.
 • Preostali saobraćaj iz dodataka i aplikacije možete provjeriti u svakom trenutku putem Moj One aplikacije.
 • Ako korisnik iskoristi cijelu kvotu dodjeljenog saobraćaja prije nego što istekne vremensko važenje nagrade, dalje korišćenje saobraćaja neće biti moguće.
 • Da bi postpejd korisnik bio u mogućnosti da iskoristi ogrebane gigabajte i minute potrebno je da broj bude u aktivnom statusu, tj. da u datom momentu ima mogucnost koriscenja odlazni i dolazni saobraćaj, kao i da nije u statusu suspenzije.
 • Ukoliko je prošlo više od 60 dana od poslednje dopune, korišćenje ogrebanih gigabajta za pripejd korisnike biće onemogućeno.
 • Pravo učešća nemaju korisnici koji su na paketima Smartić i Sekunda, Prenesi i Dopuni, Prenesi i Dopuni Plus, Prenesi kredit 5, Prenesi kredit 10, Prenesi kredit 15, Hybrid 5, Hybrid 10, Hybrid 15, svi internet paketi i korisnici One kućnog interneta.
 • Dobitnici telefona i dodatne opreme imaju rok od mjesec dana za preuzimanje nagrade od dana kada su ogrebali nagradu. Navedeni rok za preuzimanje nagrade mogu pomjeriti jednom za dodatnih 90 ili 180 dana pozivom call centra i definisanjem perioda odlaganja.
 • Dobijeni internat saobracaj i minuti vaze iskljucivo u zemlji, osim ako nije drugacije naznaceno.
 • Dobijeni internet saobraćaj u zemljama Zapadnog Balkana važi u sledećim zemljama: Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Albanija i Kosovo.
 • Dobijeni internet saobraćaj u inostranstvu važi u zemljama koje možete pogledati ovdje.
 • Nagrade u vidu internet saobracaja i minuta mogu se koristiti samo u okviru navedenog perioda validnosti
 • Kompanija One je jedini organizator digitalne igrice One petak.
 • Apple i Google, na čijim online prodavnicama se nalazi Moj One aplikacija, nisu organizatori niti sponzori digitalne igrice One petak.