Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI PROFILISANJE
 
 

Profilisanje


Šta je profilisanje?


Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti u vidu analize i procjene specifičnih aspekata. On se koristi da bi se predvidjela interesovanja i preferencije fizičkog lica.


Kada kompanija One vrši profilisanje?

 

Za potrebe procjene solventnosti korisnika

 

U cilju određivanja koja je ponuda najbolja za korisnika

 

Za potrebe internih analiza

 

U cilju otkrivanja, analize i sprječavanja zloupotreba