Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KOME PROSLJEĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI NAŠIH KORISNIKA
 

Kome prosljeđujemo podatke o ličnosti naših korisnika

 

Obrađivači podataka o ličnosti

 

Drugi pružaoci usluga elektronskih komunikacija (telekomunikacioni operatori)

 

Partneri kompanije One

 

Ovlašćeni servisi za uređaje

 

Drugim primaocima na osnovu pristanka