Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KOJE PODATKE O LIČNOSTI KORISNIKA OBRAĐUJEMO
 

Koje podatke o ličnosti korisnika obrađujemo


U zavisnosti od vrste usluge koju pruža, kompanija One prikuplja i obrađuje različite tipove podataka o ličnosti. Podaci koje obrađujemo uključuju identifikacione podatke korisnika, podatke o uslugama, podatke o načinu korišćenja servisa i usluga, podatke o brojevima koje pozivate, podatke o približnoj lokaciji, informacije o računima i plaćanjima, tekuće obaveze i drugo.

Kompanija One obrađuje sledeće grupe podataka o ličnosti:

  • osnovne podatke,
  • podatke o saobraćaju i potrošnji,
  • podatke o približnoj lokaciji,
  • podatke koje prikupljamo u cilju zaključenja ugovora,
  • podatke iz ugovora,
  • podatke o ugovornim obavezama,
  • zbirne (agregirane) podatke o potrošnji,
  • podatke o plaćanjima,
  • podatke o komunikaciji s korisnikom,
  • podatke o video-nadzoru.