Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI
 

Obavještenje kompanije One o privatnosti


Mi cijenimo vašu privatnost i veoma ozbiljno pristupamo bezbjednosti i zaštiti podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja kako za naše korisnike, tako i za kompaniju One Crna Gora. Zbog toga je za nas jako važno da razumijete na koji način i zašto obrađujemo podatke o ličnosti.


Ovim Obavještenjem o privatnosti želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe ih upotrebljavamo. Takođe, želimo da vam objasnimo i ukažemo na prava koja imate u pogledu vaših podataka o ličnosti, kao i da vas uputimo u to kako ta prava možete da ostvarite.


Obavještenje je neraskidivo povezano sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži kompanije One Crna Gora DOO ali nije njihov dio. Ono ne reguliše prava i obaveze, već ima za cilj da vas uputi u to koje lične podatke obrađujemo, a u vezi s pružanjem elektronskih komunikacionih usluga i prodaje roba (npr. mobilni telefoni, tableti, dodaci itd.), zašto i kako ih obrađujemo, uključujući i to kada podatke moramo da proslijedimo trećoj strani.


Molimo vas da obratite pažnju na to da se Obavještenje odnosi na obradu vaših podataka o ličnosti kada koristite bilo koji od naših proizvoda ili usluga, veb-stranice, kao i bilo koji naš proizvod i uslugu koju nudimo zajedno s našim partnerima, a koji ne sadrže posebna obavještenja niti link ka ovom Obavještenju.