Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KAKO ŠTITIMO PODATKE O LIČNOSTI
 

Kako štitimo podatke o ličnosti


Strateški prioritet kompanije One jeste da izgradi i održi povjerenje između nas i naših korisnika. Stoga je zaštita naših sistema i podataka o ličnosti veoma važna i za naše korisnike i za našu kompaniju. Naš glavni cilj jeste da korisnici osjete da su u sigurnim rukama kada koriste naše proizvode i usluge. U skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva i po osnovu najboljih praksi, kompanija One preduzima neophodne tehničke i organizacione mjere kako bi osigurao bezbjednost podataka o ličnosti korisnika.

Da bi se obezbijedila zaštita podataka o ličnosti korisnika, kompanija One koristi napredne tehnologije u kombinaciji sa efikasnim upravljanjem bezbjednosnim kontrolama. 

Kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka, u kompaniji One je usvojen niz politika koje regulišu obradu podataka. Implementirani su različiti mehanizmi, poput obavezne obuke svih zaposlenih za rukovanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima je dozvoljen samo ovlašćenim licima, postoje jake politike lozinki, kao i periodiče interne i eksterne revizije implementiranih bezbjednosnih kontrola. Sve implementirane kontrole u skladu su s međunarodnim standardima i okvirima za implementaciju (ISO27001 i ISO27701), kao i s lokalnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U kompaniji One je imenovan službenik zadužen za zaštitu podataka, a postoje i posebne službe koji se brinu o bezbjednosti informacija i zaštiti od prevare. Oni pomažu u procesu zaštite i obezbjeđivanja bezbijednosti ličnih podataka i vode računa o njihovoj usklađenosti.