Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI U PROCESU SELEKCIJE KANDIDATA
 

Obavještenje o privatnosti u procesu selekcije kandidata


Mi cijenimo vašu privatnost i veoma ozbiljno pristupamo bezbjednosti i zaštiti podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja kako za kandidate koji se prijave za posao u kompaniji One, tako i za kompaniju One. Zbog toga je za nas jako važno da razumijete na koji način i zašto obrađujemo podatke o ličnosti. 
Ovim Obavještenjem o privatnosti želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo i na koji način ih obrađujemo u toku procesa selekcije kandidata. Obavještenje obuhvata dio procesa do trenutaka kada kandidat zasnuje radni odnos. Obrada podataka o ličnosti zaposlenih (fizičkih lica koja su zaključila ugovor o radu i preuzela svoja zaduženja u kompaniji One) nije predmet ovog Obavještenja o privatnosti.