Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KAKO OBRAĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI
 

Kako obrađujemo podatke o ličnosti

 

Obrada podataka u svrhu izvršenja ugovora

 

Obrada podataka u svrhu izvršenja zakonskih obaveza

 

Obrada podataka u cilju zaštite legitimnih interesa

 

Obrada podataka po osnovu saglasnosti korisnika

 

Obrada podataka neophodna u cilju pripreme ponuda i zaključivanja ugovora s korisnicima