Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
 

Načela obrade podataka o ličnosti


Kompanija One želi da bude pouzdan partner svojim korisnicima u zaštiti njihovih podataka o ličnosti i da opravda povjerenje koje mu je ukazano. Zbog toga podatke o ličnosti:
  • obrađujemo u dobroj vjeri i na transparantan način;
  • prikupljamo i obrađujemo u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite;
  • obrađujemo kako bismo korisnicima pružili bolje proizvode i usluge, a u skladu s njihovim potrebama.


Kompanija One preduzima neophodne mjere kako bi obezbijedio odgovarajuću zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju:
  • lične podatke naših korisnika obrađujemo u skladu s važećim propisima i zakonima;
  • obavještavamo korisnike koje podatke prikupljamo, kao i kako i na koji način ih prikupljamo;
  • prikupljene podatke obrađujemo u skladu sa zakonitim svrhama, i to samo u minimalnom trajanju potrebnom da se ta svrha ostvari, osim ako, u skladu s važećim zakonodavstvom, nismo dužni da ih čuvamo;
  • poštujemo sva prava koja su korisnicima zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
  • sprovodimo neophodne tehničke i organizacione mjere kako bismo zaštitili podatke naših korisnika i spriječili bilo kakve slučajeve nezakonitog uništavanja, nezakonitog pristupa, slučajnog gubitka, izmjena, kao i bilo kog drugog nezakonitog oblika obrade.