Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KONTAKT PODACI KOMPANIJE ONE
 

Kontakt podaci kompanije One


Kompanija One – One Crna Gora DOO, sa sjedištem u Podgorici (Bulevar Džordža Vašingtona broj 83), rukovalac je podataka o ličnosti koji se obrađuju i navedeni su u ovom Obavještenju o privatnosti.


Za sva pitanja i zahtjeve u vezi sa obradom podataka o ličnosti kontaktirajte sa našim Korisničkim centrom.  


Korisnički centar kompanije One može vam pomoći da stupite u kontakt s našim službenikom zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti ili mu se možete obratiti direktno na e-mail adresu: dpo@1.me.