Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE
 

Prenos podataka o ličnosti u druge države


Po pravilu, kompanija One nema praksu da prenosi podatke o ličnosti korisnika u druge države koje su van liste država sa obezbijeđenim primjerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primjereni nivo zaštite obezbijeđen u državama Evropske unije, kao i u onim džavama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbjeđuju primjereni nivo zaštite.