Menu
O KOMPANIJI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE ONE O PRIVATNOSTI KOJA SU PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
 

Koja su prava lica na koja se podaci odnose

 

Korisnik ima pravo na pristup svojim podacima o ličnosti

 

Korisnik ima pravo da zahtjeva ispravku podataka ukoliko nisu tačni

 

U određenim slučajevima korisnik ima pravo da traži brisanje podataka o ličnosti

 

U određenim slučajevima korisnik ima pravo na prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose