Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI SMS SERVISI SMS PRETPLATNIČKI SERVISI
 

Servis provajder - Go Live

 
Korisnici se mogu pretplatiti slanjem ključne riječxi na slede'e brojeve: 14664, 14665, 14560, 14654.
Nakon prijave će dobiti SMS poruku sa objašnjenjem o cijeni, dinamici tarifiranja i načinu odjave.
Cijene su u rasponu od 0,30 – 2,42 eura
Za odjavu sa servisa, dovoljno je poslati STOP ili ODJAVA na broj na koji je korisnik prijavljen.


Servis provajder – Fonlider

 
Korisnici se mogu pretplatiti slanjem ključne riječi na broj 14574
Nakon prijave će dobiti SMS poruku sa objašnjenjem o cijeni, dinamici tarifiranja i načinu odjave.
Cijena 1.21 eura
Za odjavu sa servisa, dovoljno je poslati STOP ili ODJAVA na broj na koji je korisnik prijavljen.
 

Servis provajder – NTH

 
Korisnici se mogu pretplatiti slanjem ključne riječi na broj 14641
Nakon prijave će dobiti SMS poruku sa objašnjenjem o cijeni, dinamici tarifiranja i načinu odjave.
Cijena 0.9 euro
Za odjavu sa servisa, dovoljno je poslati STOP ili ODJAVA na broj na koji je korisnik prijavljen.


Servis provajder – Pink

 
Korisnici se mogu pretplatiti slanjem ključne riječi KLIK na broj 14650
Nakon prijave će dobiti dvije SMS poruke. U prvoj poruci ce dobiti objasnjenje o cijeni, dinamici tarifiranja i načinu odjave., dok ce u druga biti link za preuzimanje Klik Pink aplikacije i kod za prijavu.
Cijena 2.42  euro
Za odjavu sa servisa, dovoljno je poslati STOP KLIK  na broj 14650.