Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI
 
Premium servisi podrazumijevaju SMSi govorne servise sa dodatnom vrijednošću, odnosno servise koji osnovnim servisima dodaju premium vrijednost (cijenu koja se razlikuje od standardne cijene SMS-a ili GPRS-a).
 
Svi SMS i MMS premijum servisi se realizuju preko kratkih (četvorocifrenih) brojeva, a zahtjev za servisom se vrši ili slanjem poruke na određeni kratki broj ili pismenom saglasnošću korisnika (npr. prilikom kupovine neke robe ili usluge).
 
Premium servisi su u osnovi servisi naših  partnera, odnosno provajdera, nalaze se na njihovim serverima i platformama, i isključivo su provajderi odgovorni za sadržaj istih, cijene, oglašavanje, reklamacije i sl.