Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI GOVORNI SERVISI
 

Govorna pošta

 
Nova govorna pošta je usluga koja će primiti vaš poziv umjesto vas i nakon toga vas SMS porukom obavijestiti da na svojoj govornoj pošti imate ostavljenu poruku koju možete preslušati kada to vama bude odgovaralo.
 

U kojim situacijama možete da koristite vašu novu govornu poštu?

 
Nova govorna pošta će primiti vaše pozive kada je vaš telefon isključen ili se nalazite van dometa GSM mreže.
U trenutku kada budete ponovo dostupni govorna posta će vas SMS porukom obavijestiti da imate ostavljenu poruku koju možete preslušati kada to vama bude odgovaralo. 
 

Koje su osobine usluge govorne pošte?


 • Jednostavan broj za preslušavanje poruka, 14077
 • BESPLATNO preslušavanje poruka 
 • Dostupna svim korisnicima
 • Brzo i jednostavno korišćenje menija 
 • Aktiviranje i deaktiviranje kroz pozivom na broj korisnickog centra 1188 i kroz Moj Meni *123#
 • mogućnost promjene jezika
 

Situacije u kojima koristite novu govornu poštu?

 
Govorna pošta je sistemski podešena da se uključuje samo u situacijama kada vam je telefon isključen ili ste van dometa GSM mreže.
 

Kako se aktivira nova govorna pošta?

 
 • Pozivom na broj korisničkog centra 1700 ili kroz Moj Meni *123#
 • U našim poslovnicama 

 
Kako preslušavate poruke?

 
 • Za preslušavanje poruka sa vašeg mobilnog telefona potrebno je da pozovete broj 14077, ukoliko ste u roamingu pozivate broj +3826914077, i dobićete informacije o novim nepreslušanim porukama ili pristupiti meniju nove govorne pošte.
 • Za preslušavanje poruka sa nekog drugog broja naše mreže, potrebno je da pozovete broj 14088, ukoliko ste u roamingu pozivate broj +38216914088, nakon toga biće vam zatraženo da unesete vaš broj telefona kao i lozinku za pristup novoj govornoj pošti. 
 • Za preslušavanje poruka sa fiksne mreže, neke druge mobilne mreže ili inostranstva potrebno je da pozovete broj 14088, odnosno +3826914088 za pozive iz inostranstva. U tom slučaju biće vam zatraženo da unesete vaš broj telefona kao i lozinku za pristup novoj govornoj pošti. 
 

Tarifiranje

 
 • Preslušavanje poruka i pristup novoj govornoj pošti iz naše mreže je BESPLATNA!
 • Tarifira se korisnik naše mreže koji ostavlja poruku, prema zvaničnom cjenovniku za pozive unutar mreže.
 • Prilikom ostavljanja ili preslušavanja poruka iz fiksne, drugih mobilnih mreža, inostranstva ili roaminga tarifiranje se vrši po tarifi operatora u cijoj se mreži nalazite za pozive prema našoj mreži.


Kako se deaktivira nova govorna pošta?

 
 • pozivom na broj korisničkog centra 1700 ili kroz Moj Meni *123#
 • u našim poslovnicama 
 

Express pošta

 
Express pošta je servis namijenjem korisnicima koji ne žele iz nekog razloga koristiti Govornu poštu.
 
Princip je kao kod govorne pošte: ukoliko je korisnik A isključio telefon, korisnik B dobiće obavještenje  "Ne prekidajte vezu, možete ostaviti poruku koja će ekpresno biti isporučena korisniku kojeg ste zvali".
snimljena poruka moze biti do 45sec.
Pri tome, korisnik može ostavljenu poruku dobiti na dva načina: 
ukoliko je MMS korisnik - ukoliko od momenta ostavljanja poruke nije prošlo odredjeno X vrijeme (4h na primjer), korisnik će čim se prijavi na mrežu dobiti MMS sa snimljenom porukom u AMR formatu. Korisnik dobija mms poruku u svom inbox-u sa brojem korisnika koji mu je poslao MMS (ostavio poruku). 
Ukoliko je proslo X sati (4h na primjer), korisnik će po prijavi na mrežu dobiti SMS notifikaciju da ima ostavljenu poruku i da pozove 14071 da je presluša. 
Za aktivne MMS korisnike servis EKSPRESNO obavještava korisnika o poruci, bilo mms-om u roku od 4 sata ili SMSom nakon 4 sata. 
 
Ukoliko se radi o korisniku koji nema MMS, princip je isti, s tim što dok ne prodje vrijeme X, korisnik neće biti obaviješten o ostavljenoj poruci. Znači, ako se korisnik prijavi na mrežu (uključi telefon) 15min. nakon ostavljanja poruke, dobiće SMS o istoj tek nakon 3 sata 45 minuta. 
 
U ovom slučaju, korisnik može, bez čekanja eventualne sms informacije da pozove 14071 i može preslušati poruke odmah ukoliko ih ima.  
 
Pozivom na 14071, korisnik čuje koliko ima poruka, a zatim se poruke jedna po jedna preslušavaju. Pri tome, korisnik se ne obavještava o broju koji mu je poruku ostavio, već samo čuje snimljenu poruku (u sms notifikaciji ima informaciju o broju). Nakon preslušane poruke, korisnik može ili izbrisati poruku ili prekinuti vezu. Ukoliko izbriše poruku, počinje preslušavanje sljedeće poruke. 
Ukoliko prekine vezu, ponovnim pozivanjem, korisnik će čuti samo preostale poruke. 
 
Poziv na 14071 je besplatan iz naše mreže (kao i za voice mail)
Ostavljanje poruke naplaćuje se korisniku koji ostavlja poruku po važećem cjenovniku operatora kojem pripada.
Servis Express posta ne može biti korišćen zajedno sa Govornom poštom. Korisnici koji već koriste govornu poštu, prvo moraju poslati odjava GP, kako bi isključili ovaj servis, pa nakon obavještenja da je servis isključen, poslati zahtjev za Express poštom (prijava EP). 
 

Pričaonica

 
Ako želiš da upoznaš nove ljude, ako imaš vruću temu i dilemu sa kim da je podijeliš, dosadno ti je, a tvoji prijatelji su zauzeti...
 
NEMOJ DA ČEKAŠ OKRENI 14070 I UKLJUČI SE!
 
Započni priču 
 
Pozovi broj 14070 sa svog mobilnog telefona. Po uspostavljanju veze pritisni tipku 1 i razgovor sa prvim slobodnim sagovornikom može da počne.
Nastavi priču
 
Ako sa sagovornikom pronadeš mnogo zajedničkih tema, dogovorite svoju šifru i vrijeme ponovnog razgovora.
Pozovi 14070, po uspostavljanju veze pritisni tipku 2, unesi dogovorenu šifru i pritisni tarabu (#). Nastavite razgovor i odlučite da li je možda vrijeme da se upoznate. U ovom slučaju, sistem će te povezati samo sa korisnikom koji ukuca šifru prepoznavanja identičnu onoj koju si ti ukucao/la.
Usluga je dostupna svim prepaid i postpaid korisnicima. Poziv prema našoj pričaonici tarifira se kao poziv prema bilo kom broju naše mreže, a u zavisnosti od toga koji paket koristiš.