Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI PREUSMJERAVANJE POZIVA
 
Da bi ste na Vašem aparatu aktivirali preusmjerenje na drugi fiksni ili mobilni telefon, neophodno je u glavnom meniju odabrati opciju DIVERT (CALL FORWARD ili CALL RELATED FEATURES u zavisnosti od vrste aparata), a zatim izabrati u kojem od sledeća četiri slučaja želite da se poziv preusmeri:

 • UNCONDITIONAL -Bezuslovno preusmjerenje
  Kod ove vrste preusmjerenja svi pozivi koji su upućeni na mobilni telefon korisnika se preusmjeravaju na drugi mobilni ili fiksni telefon.
 • IF BUSY - Preusmjerenje kada je zauzeto
  Preusmjerenje se obavlja samo u slučaju kada je mobilni telefon zauzet.
 • UNREACHABLE - Preusmjerenje kada je isključen ili nema signala
  Preusmjerenje se obavlja kada je telefon isključen, baterija je na izmaku ili je van zone pokrivanja.
 • NO REPLY -Preusmjerenje kada nema odgovora
  Preusmjerenje se obavlja kada korisnik ne odogovara na poziv.

Nakon izbora neke od ovih opcija potrebno je da je aktivirate (izborom opcije ACTIVATE), a zatim unosite broj na koji želite da se preusmjerite.

Ako želite da ukinete sva preusmjerenja na Vašem aparatu potrebno je u okviru opcije DIVERT (CALL FORWARD ili CALL RELATED FEATURES) izabrati podopciju CANCEL ALL, ili dok se nalazite na osnovnom ekranu uneti šifru #002#.


Napomena:
Usluga preusmjerenja poziva se ne naplaćuje. Poziv se obračunava, po pripadajućem tarifnom paketu, i broju koji je inicirao poziv i dobio preusmjereni broj, kao i broju koji je definisao preusmjerenje.