Menu
 
 


Aktivirajte Viber dodatak putem Moj One aplikacije i čeka Vas neprestano kuckanje, slanje fotografija, audio poruka i razmjena emotikona i stikera.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvatate uslove korišćenja. Aplikacija je dostupna na Android, iOS i Windows operativim sistemima. Ukoliko se nalazite u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Vibera biće naplaćen prema roming tarifnom paketu i količini prenijetog saobraćaja.


 

 
 

Cijena i kako aktivirati?

 
Viber aplikacija je dostupna za sve biznis korisnike putem Moj One aplikacije i važi 30 dana od dana aktivacije. Aktivacija Vibera kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom.

Ukoliko ste korisnik Biznis Start 5 ili Total paketa u okviru Moj One aplikacije možete da izaberete Viber i koristiš ga bez dodatne nadoknade. Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca, a u svakom trenutku možete da se odjavite putem Moj One aplikacije.

Cijena usluge: 0.99 EUR mjesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.


 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: