Menu
 
 

Društvene mreže je mjesečni dodatak koji omogućava poslovnim korisnicima pristup Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežama. Dodatak je dostupan uz Biznis Start 5 i Total tarifne pakete. 


 
 
 

Cijena i kako aktivirati?

 

Ukoliko ste korisnik Biznis Total ili Biznis Start Plus paketa, u okviru Moj One aplikacije možete da izaberete Deezer kao servis koji možete da koristite bez dodatne nadoknade u okviru paketa.

U slučaju da želite da prestanete sa korišćenjem servisa "Društvene mreže", deaktivacija mora da se izvrši putem istih kanala preko kojih je dodatak aktiviran.


Uslovi korišćenja


 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: