Menu
 

Odaberite Instagram dodatak uz koji dobijate 10GB interneta isključivo za korišćenje ove aplikacije, a koji možete da iskoristite u periodu od 30 dana.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvatate uslove korišćenja.

 
 
Instagram je dostupan na Android i iOS operativnim sistemima. Ukoliko se nalazite u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Instagrama biće naplaćen u skladu sa roming tarifnim paketom i količinom prenijetog saobraćaja.
 

 
 

Cijena i kako aktivirati?

 
Instagram je dostupan za sve biznis korisnike putem Moj One aplikacije i važi 30 dana od dana aktivacije.  Aktivacija Instagrama kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom.
Ukoliko ste korisnik Biznis Start 5 ili Total paketa, u okviru Moj One aplikacije možete da izaberete Instagram i koristite ga bez dodatne nadoknade, u okviru paketa. Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca, a u svakom trenutku možete da se odjavite putem aplikacije Moj One. 

Cijena usluge: 0.99 EUR mjesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.

 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: