Menu
O KOMPANIJI O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST HUMANITARNI BROJEVI
 

Odobravanje humanitarnih SMS brojeva


U skladu sa strategijom kompanije, prema definisanim kriterijumima, One Crna Gora odobrava ograničen broj humanitarnih brojeva. Humanitarne brojeve odobravamo, prije svega, u nastojanju da doprinesemo sistemskom rješavanju problema na nacionalnom nivou, kao i da pomognemo u saniranju posljedica elementarnih nepogoda, kojima je ugrožen veliki broj građana.

Aktivacija humanitarnog broja takođe može biti odobrena u okviru posebne procedure, a više detalja možete pronaći u dokumentu u nastavku..

Odobaravanje humanitarnih brojeva   >

Molimo vas da imate u vidu da je usljed neophodne tehničke pripreme, rok za uvođenje humanitarnog kratkog broja 30 dana.