Menu
BIZNIS KORISNICI PONUDA ROMING ROMING U SRBIJI
 

Roming ponuda za Srbiju


Dnevna i Nedjeljna karta za roming


  • Dnevna karta* - omogućava vam da nakon aktivacije do ponoći istog dana imate besplatne odlazne pozive ka mrežama One Crna Gora i svim mobilnim mrežama u Srbiji, besplatan SMS ka mrežama One Crna Gora i svim mobilnim mrežama u Srbiji, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet. Cijena Dnevne karte iznosi 1.59 EUR (PDV uključen)
  • Nedjeljna karta** - omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama One Crna Gora i svim mobilnim mrežama u Srbiji, besplatan SMS ka mrežama One i svim mobilnim mrežama u Srbiji, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet. Cijena Nedjeljne karte iznosi 3.59 EUR (PDV ukljucen).
*Primjenjuje se politika fer korišćenja: 100 minuta za odlazne pozive, 100 minuta za dolazne pozive, 100 SMS poruka i 100 MB po punoj brzini, nakon čega se smanjuje brzina na 64 kbps
** Primjenjuje se politika fer korišćenja: 1000 minuta za odlazne pozive, 1000 minuta za dolazne pozive, 1000 SMS poruka i 1 GB po punoj brzini, nakon čega se smanjuje brzina na 64 kbps

  • Korisniku neće biti dozvoljena aktivacija predmetnih ponuda ukoliko usluga rominga nije aktivna.
  • Ukoliko korisnik koristi navedene usluge, a nema aktiviranu nijednu od ponuda, tarifiraće se u skladu sa modelom Roming kao kod kuće. 
  • Nakon isteka ponuda, saobraćaj se tarifira po standardnim cijenama koje važe u roamingu u Srbiji

USSD notifikacionom porukom se potvrđuje da vam je karta aktivirana, datum aktivacije kao i vrijeme važenja karte. Aktivacija roaming ponuda je moguća u zemlji ili u inostranstvu.