Korisne informacije

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI PONUDA ROMING KORISNE INFORMACIJE

Share this:

 

Prije putovanja

 
One vam omogućava slobodu komunikacije. To znači da svoju karticu možete koristiti i u mrežama drugih operatora u inostranstvu sa kojima One ima ugovore o komercijalnom roamingu. 
 

Prije nego otputujete provjerite pozivanjem Korisničkog servisa 1700 ili na web sajtu www.1.me najnovije informacije u vezi sa državama i operatorima čije usluge su vam dostupne. Pored toga provjerite i:

  • Da li imate aktiviran roaming servis 
  • Da li One ima ostvaren roaming sa državom u koju putujete 
  • Koji operatori su dostupni za korišcenje roaminga u državi u koju putujete i da li je moguće ostvarivati i odlazne pozive 
  • Koje frekvencije koristi GSM operator i da li je Vaš telefon kompatibilan sa mrežom 
  • Da nijeste aktivirali neku zabranu na odlazne ili dolazne pozive. U slučaju da jeste, deaktivirajte zabrane
 
Prepaid korisnicima koji žele da koriste roaming servis PREPORUČUJEMO da sa sobom ponesu vaučere za dopunu računa, kao i da na svom računu uvijek imaju, neki, minimalni iznos novca kako bi mogli poslati poruku, primiti poziv ili ostvariti poziv. 
 
Minimalni iznos se može odrediti prema cjenovniku roaming usluga u odnosu na Internacionalnu zonu u kojoj se nalazite.
 

Pristup drugoj mreži

 

Pozivanje iz roaminga

 

GPRS Roming

 

Napomena