Menu
 

Ukoliko dođe do oštećenja na Vašem telefonu, ne morate da brinete, jer sada imate mogućnost da osigurate svoj uređaj kupljen u One mreži.

 

One, u saradnji sa osiguravajućim društvom Lovćen, nudi svim postpejd korisnicima osiguranje mobilnih telefona.

 
Do 3 odobrena zahtjeva svakih 12 mjeseci.
Popravka uređaja u nekom od ovlašćenih cenatara za servisiranje
U slučaju zamjene uređaja dobijate isti model telefona ili model sličnih karakteristika
 

Osiguranje važi u svim zemljama, a Vi birate kojim osiguravajućim pokrićima želite da zaštitite svoje uređaje.

 

Standard paket pokriva:


 • slučajna fizička oštećenja (posledica pada, udara, pritiska, kontakta sa nekom vrstom tečnosti);
 • štetu prouzrokovanu namjerom od strane trećih lica uz izvještaj policije;

Premium paket pokriva:


 • slučajna fizička oštećenja (posledica pada, udara, pritiska, kontakta sa nekom vrstom tečnosti);
 • štetu prouzrokovanu namjerom od strane trećih lica uz izvještaj policije;
 • većinu slučajeva krađe (provalu, razbojništvo, džeparenje - krađu iz džepa odjeće ili iz ručne torbe koju korisnik nosi na sebi i drži pričvršćenu uz sebe u tom trenutku);
 • neovlašćene pozive nakon krađe u toku prva 24 sata;
 • obezbjeđuje produženu garanciju od jedne godine nakon isteka garancije na nastala unutrašnja oštećenja.

Mjesečnu premiju plaćate putem svog mjesečnog One računa, a tačan iznos cijene osiguranja i učešća u šteti zavisi od originalne kupovne vrijednosti uređaja:


 

Standard paket

Puna cijena uređaja: do 150 EUR
Učešće u šteti: 20.00 EUR

1.99 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 300 EUR 
Učešće u šteti: 40.00 EUR

2.99 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 500.00 EUR 
Učešće u šteti: 50.00 EUR

4.99 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 1000 EUR
Učešće u šteti: 75.00 EUR

6.99 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 2000 EUR
Učešće u šteti: 120 EUR

8.99 EUR/mjes.

Premium paket

Puna cijena uređaja: do 150 EUR
Učešće u šteti: 20.00 EUR

2.49 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 300 EUR 
Učešće u šteti: 40.00 EUR

3.49 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 500.00 EUR 
Učešće u šteti: 50.00 EUR

5.99 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 1000 EUR
Učešće u šteti: 75.00 EUR

8.99 EUR/mjes.


Puna cijena uređaja: do 2000 EUR
Učešće u šteti: 120 EUR

10.99 EUR/mjes.

 

    U cijene je uključen porez o osiguranju.  
    Osigurati se mogu samo mobilni telefoni kupljeni u One mreži.
    Polisa se može zaključiti u roku od 7 dana od dana kupovine uređaja u kompaniji One. Uređaj nosi ugovornu obavezu, ali ne i polisa.
     
     
     

         Šta je mjesečna premija?


    • Mjesečna premija za osiguranje je uključena u One mjesečni račun i predstavlja mjesečni trošak za održavanje polise osiguranja. 
    • Iznos mjesečne premije zavisi od vrste uređaja i izabranog paketa za osiguranje.

        Šta je učešće u šteti?


    • Učešće predstavlja iznos koji će biti plaćen od strane korisnika u trenutku preuzimanja popravljene/zamjenske opreme.
    • Iznos učešća zavisi od paketa osiguranja i originalne vrijednosti opreme.
     
     

    Šta da radim ukoliko mi se ošteti uređaj koji je osiguran?

     
     

    Pozovte da prijavite štetu


    Ukoliko dođe do oštećenja na osiguranom uređaju prvo prijavite štetu pozivom  na broj +38278900099 svakog radnog dana između 09 i 17h.
     
     

    Donesite uređaj na servisiranje


    Nakon što šteta bude odobrena, odnesite oštećeni uređaj u najbližu One poslovnicu radi servisiranja. Tada ćete dobiti zamjenski uređaj na korišćenje dok se servisiranje ne završi.
     

    Preuzmite popravljeni ili zamijenjeni uređaj


    Najviše 14 dana kasnije popravljeni ili zamijenjeni uređaj čekaće Vas u One poslovnici.
     
     

    U slučajevima krađe

     
    1. Prijavite krađu policiji najkasnije 48 sati nakon krađe
    2. Pozovi One Kontakt centar na 1700 kako bismo deaktivirali SIM karticu i spriječili trošenje saobraćaja na Vašem broju
    3. Prijavite krađu osiguravajućem društvu pozivom na broj +38278900099
    4. Posjetite najbližu One poslovnicu i preuzmite zamjenski uređaj

    Šta nije pokriveno osiguranjem?

     

    Osiguranje ne pokriva:


    Oštećenja:

    • Estetska oštećenja koja ne utiču na radno stanje uređaja
    • Pogoršanje stanja baterije
    • Oštećenja nastala neovlašćenim servisiranjem
    • Oštećenja nastala nepažnjom ili nelegalnim ponašanjem tokom vožnje ili upravljanja mašinom ili vozilom
    • Osiguravajuće pokriće za dodatnu opremu koja se dobija ili koristi uz uređaj

    Krađa:

    • Ako se uređaj ostavi bez nadzora na javnom mjestu
    • Neobjašnjiv nestanak ili ako je uređaj jednostavno izgubljen
     
    *Sva ostala isključenja, pored navedenih, kao i sve detalje o osiguranim rizicima možeš pronaći u našim Opštim uslovima za osiguranje mobilne opreme.