Menu
 
 


Aktiviraj Viber dodatak putem Moj One aplikacije i čeka te neprestano kuckanje, slanje fotografija, audio poruka i razmena emotikona i stikera.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvataš uslove korišćenja. Aplikacija je dostupna na Android, iOS i Windows operativim sistemima. Ukoliko se nalaziš u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Vibera biće naplaćen prema roming tarifnom paketu i količini prenijetog saobraćaja.


 

 
 

Cijena i kako aktivirati?

 
Viber aplikacija je dostupna za sve korisnike putem Moj One aplikacije i važi 30 dana od dana aktivacije. Aktivacija Vibera kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom.

Ukoliko si korisnik  Play, Total ili Premium paketa, u okviru Moj One  aplikacije možeš da se odlučiš za Viber kao servis koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa.

Viber  aplikacija dostupna je za sve pripejd i postpejd korisnike (fizička lica) putem Moj One aplikacije i kao tarifni dodatak i naplaćuje se u iznosu od 0.99 eura mjesečno (sa uključenim porezom).

Cijena usluge: 0.99 EUR mjesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.


 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: