Menu
 

Odaberi Facebook aplikaciju kao jedan od naših digitalnih servisa i uživaj u dopisivanju, postavljanju statusa, dijeljenju fotografija i druženju sa svim svojim prijateljima. Facebook je dostupan na svim operativnim sistemima, a uključuje i Facebook Messenger.


 

 

Dodatni internet samo za Facebook


Svim svojim pripejd korisnicima omogućava da za korišćenje Facebook servisa ne brinete o dodatnoj  naplati interneta. Korisnici će kod aktivacije servisa imati dodijeljen internet saobraćaj (10GB) isključivo za njegovo korišćenje.

Ukoliko se korisnik nalazi u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Facebook servisa će mu biti naplaćen prema roming tarifnom paketu i količini prenijetog saobraćaja.
 

Cijena i kako aktivirati?

 

Pripejd

Besplatna aktivacija Facebook aplikacije dostupna za sve pripejd korisnike je putem aplikacije Moj Onei važi 30 dana od dana aktivacije.

Ukoliko aktivirate Facebook kao tarifni dodatak prva aktivacija je besplatna, a svaka naredna aktivacija se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom. Dodatak se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije.

Cijena usluge:  0.99 EUR


Postpejd

Facebook digitalni servis je dostupan svim postpejd korisnicima u okviru tarifnog dodatka Društvene mreže.

Uslovi korišćenja usluge Facebook.


 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: