Kako mozete poslati prigovor

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA KAKO MOZETE POSLATI PRIGOVOR

Share this:

 

Kako da pošaljete Vašu reklamaciju ili prigovor?

 
Reklamacije možete uputiti na jedan od sljedećih načina:
  • popunjavanjem odgovarajućeg formulara u našim poslovnicama / xpress timovima,
  • slanjem dopisa poštom na adresu,
  • mailom
  • faksom
 
Prigovor možete dostaviti na sljedeći način:
  • ličnim dolaskom u našu najbližu poslovnicu (uz priloženu navedenu dokumentaciju);
  • faksom na broj 069800405 za fizička lica;
  • elektronskim putem na e-mail adresu reklamacije@1.me;
  • poštom na adresu Rimski trg broj 4; 81000 Podgorica
 
Dopis treba da sadrži broj telelefona/korisnički nalog elektronske pošte na koji se prigovor odnosi, kao i naznačenu adresu prebivališta na koju je moguće proslijediti pisani odgovor i kontakt telefon korisnika. Reklamacije koje ne sadrže broj telefona/korisnički nalog elektronske pošte ne mogu biti uzete u razmatranje.
 


Odgovor na reklamaciju biće dostavljen u zakonom predviđenom roku.

  • Na reklamacije upućene elektronskim putem na e-mail adresu reklamacije@1.me, odgovor će biti “obezbijeđen” lozinkom. Lozinka će biti upućena SMS porukom na broj na koji se reklamacija odnosi.
  • U cilju zaštite korisničkih podataka, reklamacije koje se odnose na suspendovane ili deaktivirane brojeve korisnici mogu podnijeti u nekoj od naših poslovnica ili poslati poštom na adresu Rimski trg broj 4; 81000 Podgorica.