Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING PRIPEJD
 
 

Pripejd korisnicima roming servis je aktiviran automatski

 

Pristupanje drugoj mreži


Upotreba mobilnog telefona dok se nalazite u mrežama drugih operatora, u zemlji ili inostranstvu, vrlo je jednostavna - ne razlikuje se od uobičajenog postupka telefoniranja kada se nalazite u našoj mreži.


Da biste mogli koristiti roaming servis potrebno je odabrati mrežu koju želite da koristite. U meniju telefona nalazi se funkcija Izbor Mreže (Network Selection) koja Vam nudi automatsko (Automatic) ili ručno (Manual) biranje mreže.


Ako je telefon podešen na automatsko biranje mreže, kada prvi put uključite telefon u inostranstvu ili u oblasti koju pokriva druga GSM mreža na displeju telefona će se pojaviti prihvaćena i ispisana mreža operatora sa najjačim signalom na lokaciji na kojoj se nalazite. Kada pređete u neku oblast, dio grada itd. gdje je jači signal neke druge dostupne GSM mreže (drugog operatora mobilne telefonije), telefon će opet automatski prihvatiti najjači signal GSM mreže na toj lokaciji.


Ako se na telefonskom aparatu podesi ručno biranje mreže, na displeju mobilnog telefona će se, nakon kratkog traženja mreže (Searching Networks), pojaviti sve raspoložive i dostupne mreže GSM operatora u toj državi. Izaberite i označite onu čije usluge želite da koristite, potvrdite (OK) i Vaš telefon će sve vrijeme biti podešen na onu mrežu koju želite da koristite.


Korisnicima turističkih paketa roming servis nije omogućen.


Ako naša kompanija nema ugovor o komercijalnom roamingu sa nekom od GSM mreža koju želite odabrati, na displeju telefona će se pojaviti poruka "NO ACCESS" (Pristup nije moguć).

 

GPRS roaming