Menu
 
 

Odaberi Instagram dodatak uz koji dobijaš 10GB interneta isključivo za korišćenje ove aplikacije, a koji možeš da iskoristiš u periodu od 30 dana.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvataš uslove korišćenja.

 
Instagram je dostupan na Android i iOS operativnim sistemima. Ukoliko se nalaziš u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Instagrama biće naplaćen u skladu sa roming tarifnim paketom i količinom prenijetog saobraćaja.
 

 
 

Cijena i kako aktivirati?

 
Instagram je dostupan za sve korisnike putem Moj One aplikacije i važi 30 dana od dana aktivacije.  Aktivacija Instagrama kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom.
Ukoliko si korisnik  Play, Total ili Premium paketa, u okviru Moj One aplikacije možeš da se odlučiš za Instagram kao servis koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa.

Instagram  aplikacija dostupna je za sve pripejd i postpejd korisnike (fizička lica) putem Moj One aplikacije i kao tarifni dodatak i naplaćuje se u iznosu od 0.99 eura mjesečno (sa uključenim porezom).

Cijena usluge: 0.99 EUR mjesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.

 
 
 
Aktiviraj putem Moj One aplikacije: