Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE
  • news-img
    08.09.2020.

    Obavještenje Telenor pripejd korisnicima

    Radi izjednačavanja cijene internacionalnih poziva prema moblinoj mreži Telenor Srbija, sa ostalim zonama u Republici Srbiji od 12. oktobra 2020. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koriste pripaid korisnici.