ZAVRŠENA PROMJENA VLASNIŠTVA U TELENORU CRNA GORA

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ZAVRŠENA PROMJENA VLASNIŠTVA U TELENORU CRNA GORA

Share this:

NAZAD
 
 

Pristupanje Telenora Crna Gora 4iG Grupi važan je korak za kompaniju čije se akcije kotiraju na berzi u Budimpešti, a koja je tokom prethodne godine i po, najavila i realizovala značajne akvizicije u sektoru telekomunikacija u Mađarskoj, na zapadnom Balkanu i na Bliskom istoku.


“Zaposleni i menadžment Telenora Crna Gora, koji su tokom posljednjih godina izgradili jednu izvanrednu kompaniju, predstavljaju značajnu vrijednost za 4iG Grupu. Smatramo kompaniju strateškom investicijom i sa svojim uslugama planiramo dugoročno prisustvo u Crnoj Gori.” - naglasio je gospodin Gellért Jászai, predsjednik i izvršni direktor 4iG Grupe.


 „Podržavamo sadašnji menadžment tim Telenora Crne Gora i računamo na zaposlene u kompaniji, da će nastaviti rast na crnogorskom tržištu mobilne telefonije, baziran na temelju profesionalnih usluga kompanije.” - dodao je gospodin Jászai.


4iG vidi značajan potencijal rasta na zapadnom Balkanu. Komapnija očekuje da bi ekonomski rast u regionu u narednih pet godina mogao biti značajno podstaknut proširenjem Europske Unije. 4iG konstantno istražuje mogućnosti ulaganja u ICT sektor. Pored Crne Gore, mađarska grupa se širi i u Albaniji.

 

BILJEŠKE UREDNICIMA

Kompanija 4iG, sa sjedištem u Budimpešti, je jedna od vodećih kompanija na mađarskom ICT tržištu i jedna od vodećih grupa u mađarskoj digitalnoj ekonomiji baziranoj na znanju. Kompanija je više od 25 godina prisutna na polju industrije i inovativnih tehnologija, konstantno proširujući svoje usluge, broj zaposlenih i portfolio, kao odgovor na promjene i potrebe ICT tržišta. Kompanija ima više od 1.900 zaposlenih. Kao pružalac rješenja širokog spektra, kompanija ima značajne interese u IT sektoru, satelitskim telekomunikacijama, telekomunikacijama i razvoju telekomunikacijske infrastrukture. Komapanija čije se akcije kotiraju na berzi u Budimpešti, ima za cilj da zauzme vodeću poziciju u širokom spektru ICT usluga na tržištu u Mađarskoj, Centralnoj i Istočnoj Evropi i Jugoistočnom regionu Europe.

www.4ig.hu

 

Telenor Montenegro

Telenor Crna Gora je vodeći provajder na crnogorskom tržištu usluga mobilne telefonije. Kompanija je ostvarila prihod od 44 miliona Eura u 2020. godini i dostigla brojku od 413.000 pretplatnika, što je čini mobilnim operatorom broj jedan u Crnoj Gori. Kompanija ima značajnu infrastrukturu i sa 436 baznih stanica pruža visokokvalitetne mobilne usluge. Glavni prihod kompanije, oko 67% ostvaruje se od fizičkih lica i poslovnih korisnika. Telenor Crna Gora pokriva više od 98%  stanovništva 4G signalom. Telenor Crna Gora  je 2020. godine dobio nagradu "BEST IN TEST" na nezavisnom i uporednom mjerenju kvaliteta mobilnih mreža u Crnoj Gori koje je sprovela međunarodna internacionalna tehnološka i konsultantska kompanija UMLAUT. Telenor Crna Gora postao je najbolji mobilni operator u smislu performansi i pokrivenosti mobilnim internetom.

 www.telenor.me