Za jednake mogućnosti i dostupna prava

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I DOSTUPNA PRAVA

Share this:

NAZAD
 
Više od 150 srednjoškolaca učestvovalo je na drugoj po redu konferenciji Teen T@lk, održanoj danas u Podgorici, koju je otvorila Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora u Crnoj Gori.
 
,,Za Telenor, bezbjednost u online svijetu je tema od naročitog značaja, jer imamo odgovornost da korisncima omogućimo bezbjedno internet okruženje. Ove godine, dodatno smo podržali organizaciju panela o jednakim mogućnostima za osobe sa invaliditetom, jer vjerujemo u društvo jednakih šansi i prava“, rekla je Štajner.
Na panelu „Ka jednakim mogućnostima za mlade sa invaliditetom“, članovi Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore govorili su o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću. 
 
Predstavljen je i projekat ʺICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetomʺ, koji UMHCG realizuje uz podršku Telenor fondacije. U okviru projekta, posebna pažnja posvećena je besplatnom pravnom savjetovalištu, pokrenutom na portalu Disability.info. Savjetovalište sadrži smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, kao što su: uputstva o tome kako ostvariti pravo glasa, subvencije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, materijalnog obezbjeđenja porodice, prava na ličnu invalidninu i njegu i pomoć. Smjernice su, za nekoliko mjeseci, preuzete preko 400  puta.
„Broj osoba s invaliditetom koje su se obratile za pravni savjet ili pomoć prevazišao je naša očekivanja i u toku 2016. godine povećao se dvostruko. Do 1. novembra, pravne savjete dobilo je 99 osoba s invaliditetom, što je, uz broj preuzetih smjernica, značajan pokazatelj uspjeha projekta“, kaže Marina Vujačić iz UMHCG.
 
Od danas su na portalu Disability.info dostupne i audio i video opcija, preko kojih će osobe s inbvaliditetom moći još efikasnije da komuniciraju sa pravnim timom UMHCG.
 
U toku je i razvijanje aplikacije pravnog savjetovališta za iOS i Android telefone, čime će se osobama s invaliditetom omogućiti da upute pitanja i dobiju potrebne informacije sa bilo kojeg mjesta na kojem imaju pristup internetu.