Veća bezbjednost za ljubitelje prirode upotrebom digitalnih tehnologija

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA VEĆA BEZBJEDNOST ZA LJUBITELJE PRIRODE UPOTREBOM DIGITALNIH TEHNOLOGIJA

Share this:

NAZAD
 
Telenor fondacija i Turistička organizacija Žabljak realizovaće projekat „IT kao podrška razvoju avanturističkog turizma“, uz pomoć kojeg će se planinari i ljubitelji prirode obučiti da koriste GPS uređaje i pametne telefone za prikupljanje koordinata različitih lokacija. Tako će se mapirati 20 popularnih planinskih staza na području nacionalnih parkova Biogradska gora, Durmitor i Prokletije, a informacije o njima biće dostupne na različitim sajtovima. 
 
Projektom je predviđeno održavanje pet radionica, u Kolašinu, Pljevljima, Beranama, Plavu i na Žabljaku, u kojima će učestvovati preko 100 lokalnih planinara, biciklista, vodiča i entuzijasta. Polaznici će naučiti kako se unose GPS podaci, uzimaju koordinate sa lokacija od značaja za planinare, kao što su izvori vode, planinarski domovi i atraktivni vidikovci. Prikupljeni podaci biće postavljeni na elektronske mape.
 
„Na taj način, svi će uz pametni telefon i internet imati savršenu navigaciju, čak i u slučaju gubljenja u planini, a spasilačkim službama će na osnovu jednog poziva i unesenih parametara biti omogućeno lociranje. Što je jednako važno, edukacijom za upotrebu GPS alatki, kod lokalnog stanovništa se stvara mogućnost da turisti koji dolaze u Crnu Goru imaju daleko lakšu orjentaciju na terenu. Ovaj projekat predstavlja jedan potpuno novi vid turističke ponude crnogorskih nacionalnih parkova i prati tehnološki napredak u toj oblasti“, rekla je Vanja Krgović-Šarović, direktorica TO Žabljak.
Prikupljeni podaci biće prezentovani i dostupni na web stranicama, kao što su sajtovi lokalnih turističkih organizacija, turistički portali, specijalizovani portali za planinare, bicikliste i outdoor entuzijaste.
 
Projekat TO Žabljak izabaran je na četvrtom konkursu Telenor fondacije “Uključi se digitalno”, raspisanom u novembru 2016. godine, a kojim su podržana rješenja usmjerena na korišćenje digitalnih tehnologija u cilju unapređenja oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine i inkluzije društveno ugroženih grupa.