Telenoru nagrada za brigu o životnoj sredini

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENORU NAGRADA ZA BRIGU O ŽIVOTNOJ SREDINI

Share this:

NAZAD
 
Unija poslodavaca Crne Gore dodijelila je kompaniji Telenor nagradu za društveno odgovorno poslovanje za ovu godinu, u kategoriji velikih preduzeća koja su pokazala brigu za životnu sredinu.
 
Na taj način, prepoznati su napori Telenora da doprinese unapređenju zaštite životne sredine i primjenjuje međunarodne standarde u toj oblasti.
 
,,Tokom ove godine, realizovali smo brojne aktivnosti kojima smo nastojali da ukažemo na doprinos koji kompanije mogu imati na podizanje ekološke svijesti u društvu. Posebno značajnim smatramo to što je naša kompanija sertifikovana po ISO standardu 14001, koji potvrđuje da je sistem upravljanja zaštitom životne sredine u Telenoru u skladu sa najstrožim međunarodnim kriterijumima. Nagradu Unije poslodavaca doživljavamo kao vid podrške našem nastojanju da i dalje budemo odgovorni prema okolini i podstičemo druge kompanije da nam se pridruže u jačanju održivog poslovanja”, rekla je Sandra Štajner, izvršna direktorka Telenora Crna Gora.
 
Učešćem u globalnim akcijama, poput ,,Sata za planetu”, kao i brojnim ,,zelenim” aktivnostima koje se realizuju tokom godine, Telenor kontinuirano doprinosi zaštiti životne sredine. Dvije godine zaredom, zaposleni u Telenoru uređivali su Ćemovsko polje i tako omogućili dodatne sadržaje za posjetioce. Takođe, zaštita životne sredine i održivo poslovanje sastavni su dio korporativne kulture i radnog okruženja u Telenoru.
 
Unija poslodavaca dodijelila je i prošle godine nagradu Telenoru, u kategoriji ,,Briga za zajednicu”.