Telenoru međunarodni sertifikat za brigu o životnoj sredini

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENORU MEĐUNARODNI SERTIFIKAT ZA BRIGU O ŽIVOTNOJ SREDINI

Share this:

NAZAD
 
Međunarodna kompanija za serifikaciju ,,SGS“ izdala je kompaniji Telenor Crna Gora Sertifikat o primjeni ISO standarda 14001 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Taj standard garantuje da se kompanija ponaša odgovorno prema životnoj sredini i vodi računa o održivom poslovanju. 

Sertifikat koji je dodijeljen Telenoru potvrđuje da su procedure i politika zaštite životne sredine koje kompanija primjenjuje u skladu sa strogim međunarodnim propisima kojima se uređuje ta oblast. Tokom procesa sertifikacije, identifikuju se potencijalni rizici koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, i provjerava da li kompanija adekvatno odgovara na njih. 

Očuvanje životne sredine sastavni je dio svakodnevnog poslovanja kompanije. Iako, kao telekomunikacioni operator, Telenor ne spada u velike zagađivače životne sredine, taj uticaj se svake godine umanjuje. Tako je Telenor, tokom prošle godine, reciklirao više od osam tona elektronskog i električnog otpada i smanjio potrošnju električne energije u radnim prostorima za gotovo 20 odsto. Jednaku pažnju Telenor posvećuje i edukaciji zaposlenih, pa se politika odgovornog odnosa prema životnoj sredini sprovodi i kroz selektivno odlaganje otpada u kompaniji. Održivim poslovanjem Telenor želi da motiviše i druge kompanije da se odgovorno odnose prema životnoj sredini.

ISO standard 14001 dodjeljuje se na tri godine, a usklađenost poslovanja sa zahtjevima standarda provjerava se jednom godišnje.